Toetused

Sellel aastal on Rat Race Tallinn eesmärgiks toetada Kallikarude projekti ehk kaisukarude soetamist politsei patrullautodesse.

Kallikaru missioon on taastada õnnetusse sattunud lastele turvatunne. Eestis juhtub lastega ligi 1000 õnnetust aastas. Kallikaru on esimene abivahend, mis aitab politseil luua trauma läbielanud lapsega turvalist ja rahustavat kontakti.

Jooksu osalustasudest laekunud summaga toetatakse politsei patrullautodesse Kallikarude soetamist. Eesmärgiks on varustada Politsei- ja Piirivalveamet karudega järgnevaks 10. aastaks. Muuhulgas saab politsei Kallikarude abil täpsema ülevaate ka lastega seotud õnnetuste statistikast. Samuti soodustavad Kallikarud ennetustööd ning aitavad pöörata tähelepanu laste vaimsele ning füüsilisele tervisele.

MTÜ Traumamõmmik on loodud 2017 aastal (reg. kood 80411591) ning oma tegevuses lähtutakse vabaühenduste eetikakoodeksist. Kallikaru meeskond koosneb vabatahtlikest tudengitest, kes alustasid projektiga, kuna neid šokeeris suur õnnetuste arv, mis lastega aasta jooksul juhtub ning nad võtsid enda südameasjaks olukorda parandada.

Toetusena kogutud raha kasutatakse Politsei- ja Piirivalveameti patrullsõidukitesse Kallikarude soetamiseks.

Sinu toetus on oluline, et Kallikarud jääksid pikalt politsei abimeesteks!

Kallikarud2