Isikuandmete kaitse

Millist teavet me Teie kohta kogume?

Kogume ja töötleme andmeid ulatuses, mis on vajalikud Teie kvaliteetseks teenindamiseks meie poolt korraldataval heategevusjooksul Tartu Rat Race.
Kogutavad andmed:

  • Organisatsiooni nimi ja arve andmed;
  • Osaleja ees- ja perekonnanimi;
  • Võistkonna kontaktisiku ees- ja perekonnanimi;
  • Võistkonna kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress.

Kuidas Teie andmete turvalisuse tagame?

Töötleme Teie andmeid konfidentsiaalselt ega avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.

Kuidas Teie andmeid kasutame?

  • Võime Teile saata kutse osaleda meie poolt korraldatavale sündmusele ka järgnevatel aastatel. Teil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud kutsete saamisest kirjutades aadressile tartu@ratrace.ee
  • Edastame Teile osaleja meelespea kirja ning sündmuse järgselt tänukirja. Vastavad kirjad saadetakse võistkonna kontaktisiku e-posti aadressile, mis on registreerimisvormi sisestatud.
  • Teie organisatsiooni nime avalikustame osalejate nimekirjas ainult Teie nõusolekul.

Teil on õigus ise enda andmeid hallata

  • Teil on igal ajal õigus oma andmete kohta infopäringut esitada ning nende kasutamise kohta täpsustada.
  • Teil on õigus oma nõusolek andmete kasutamise kohta igal ajal tagasi võtta kirjutades sellest e-postile tartu@ratrace.ee